Tillbaka
Öppnar dokument

Branschorganisationen varnar för stora legionellautbrott: Livsfarligt att sänka temperaturen i vattenberedaren

17 augusti 2022

I takt med stigande elpriser översköljs svenskarna just nu med råd för att spara energi. Ett återkommande råd är att sänka temperaturen inomhus och i varmvattenberedaren. Den senare kan dock vara förenat med livsfara. Det gör att branschorganisationen Säker Vatten nu går ut och varnar för konsekvenserna.
- Det kan vara direkt livsfarligt att sänka temperaturen i varmvattenberedaren under 60 grader. Då kan legionellabakterien växa till och orsaka legionärssjuka, som är förädisk eftersom symptomen liknar en vanlig förkylning säger Martin Brunnkvist, teknikansvarig och legionellaexpert hos branschorganisationen Säker Vatten.

Säker Vatten befarar att antalet utbrott av legionärssjuka, är stor inför vintern om villaägare, bostadsrättsföreningar och sänker fastighetsägare temperaturerna i varmvattenberedarna för att spara pengar på elräkningen.
Legionella sprids via vattendroppar i till exempel duschen, bubbelbad eller fontäner. Den varken luktar eller märks, vilket gör att ett legionellautbrott kommer plötsligt och kan vara svårt att spåra. Varje år dör flera personer i Sverige av bakterien som orsakar legionärssjuka. Men mörkertalet kan vara stort, eftersom symptomen liknar en vanlig förkylning.

- Det positiva är att det är relativt enkelt att göra det ogynnsamt för bakterien att växa till och spridas. Det gäller bara att se till att varmvattnet är tillräckligt varmt – 60 grader. Man ska också undvika att ha vatten stående länge i kranar eller rör, samt se till att varm- och kallvattenledningar är väl isolerade från varandra. Annars riskerar kallvattnet att bli för varmt i ledningarna, vilket ger utrymme för legionella att växa till, säger Martin Brunnkvist.

Det är viktigt att förebygga så att tillväxt av bakterien inte uppstår. När legionellabakterien väl vuxit till sig i ett tappvattensystem är det kostsamt och tidsödande att få bort den.

Så undviker du legionella
Legionellabakterien förökar sig bäst i temperaturer mellan 20 och 45 grader, men den kan överleva i både högre och lägre temperaturer.
- Varmvattentemperaturen ska hållas över 50 grader och i en varmvattenberedare över 60 grader.
- Kallvattenledningar ska vara placerade och isolerade så att risken för ofrivillig uppvärmning minimeras. Så sprids legionella

Så smittar legionella
Legionellabakterier smittar genom att vattenaerosoler andas in och kommer in i lungorna. Det kan ske vid duschning, bad i bubbelbad eller att vistas nära vattenspridare.
Det är som regel ofarligt att dricka legionellasmittat vatten och bakterien smittar inte mellan människor.

Legionärssjuka – lunginflammation som kan döda
Legionellabakterien kan bland annat ge legionärssjuka som är en form av lunginflammation. Symptomen liknar dem som fås av en vanlig lunginflammation som till exempel feber, muskelvärk och huvudvärk.
Det registeras många falla av legionärssjuka varje år i Sverige och dödligheten ligger mellan 5-20 procent.
Särskilt äldre, lungsjuka och personer med nedsatt immunförsvar drabbas hårt.

På www.stoppalegionella.se finns mer information