Tillbaka
Öppnar dokument

Vad söker du efter?

Här kan du söka efter auktoriserade företag! Sök på t.ex företagsnamn, organisationsnummer eller på ditt län.

Årets Vattenskadeundersökning visar: Flest vattenskador i köket – kyl och frys är ofta orsaker

06 april 2020

Årets Vattenskadeundersökning, som baseras på försäkringsbolagens skadestatistik för vattenskador, visar att badrummet inte längre är det mest drabbade rummet. Samtidigt fortsätter antalet vattenskador orsakade av läckande ledningar att minska, medan utrustning allt oftare orsakar vattenskador.

Vattenskadeundersökningen ges ut av Vattenskadecentrum, där de större försäkringsbolagen samt VVS-och tätskiktsbranscherna ingår. Rapporten bygger på försäkringsbolags skaderapporter under 2019. Därmed ger den en god överblick över vattenskador i Sverige.

  • Det är alarmerande att köken står för 33 % av skadorna. Orsaken till det är antagligen att vi har bättre våtrumskydd i badrummen, medan köken får allt mer teknisk utrustning kopplad till vatten utan att rummet i sig är utrustat för att klara vattenläckage, säger Thomas Helmerson på Vattenskadecentrum.

Totalt sett dominerar skador på rör bland samtliga vattenskador, men tendensen de senaste fem åren är att antalet ledningsskador minskar och att utrustning som kyl, frys och diskmaskin orsakar allt fler vattenskador. Och tro inte att en ny maskin är en garanti mot vattenskada – vattenskadestatistiken toppas av maskiner som är yngre än 10 år.
I bad- och duschrum är det vanligast med läckage genom tätskikt i golv, medan rörläckage hamnar på andra plats. Den största anledningen till läckage i rör och ledningssystem är korrosion.

Vattenskador kostar årligen fastighetsägare 6 miljarder kronor per år, och samhället ca 10 miljarder kronor.

  • Vattenskadecentrums mål är att kunskapen via undersökningen ska leda till förbättrade byggmetoder, material och utbildning för dem som arbetar i branscherna som berörs. På så sätt ska både antalet vattenskador och kostnaderna för dem minskas. Ingen vill drabbas av en vattenskada, men tyvärr visar nuvarande statistik att det inte är frågan OM man drabbas, utan NÄR, säger Thomas Helmerson.

Här inträffar vattenskador oftast:

  1. Kök
  2. Bad/dusch
  3. Tvättstuga

De vanligaste anledningarna till att vattenskador sker:

  1. Ledningssystem
  2. Utrustning
  3. Tätskikt i våtrum

Här hittar du hela Vattenskadeundersökningen med komplett statistik: www.vattenskadecentrum.se