Privatpersoner

Här har vi samlat några av de vanligaste frågor vi får från privatpersoner. I fall ni inte hittar svaret nedan, sök även bland de andra kategorierna.

Läs gärna mer i den broschyr vi tagit fram för att förenkla för dig som konsument!

Annars är ni självklart välkomna att kontakta någon av oss eller maila info@sakervatten.se

Privatpersoner

• Vilka företag är auktoriserade?

Alla auktoriserade företag finns sökbara på vår hemsida, om de inte finns med i förteckningen där är de alltiså inte auktoriserade av oss.

Företag som säger att de skickat in en ansökan eller gått en kurs är inte behöriga och kan inte skriva ut ett intyg efter avslutat jobb, vilket kan medföra att ditt försäkringsbolag inte betalar en framtida skada eftersom jobbet då inte räknas som fackmannamässigt utfört.

• Otillåten användning av Säker Vattens logga

Alla auktoriserade VVS-företag finns sökbara på vår hemsida. Hittar du dom inte där så är de inte auktoriserade av oss. Om du råkar ut för ett företag som kommunicerar, genom vår logga, vilseledande text på sin hemsida och dylikt, att de är auktoriserade men inte är det är vi på Säker Vatten mycket tacksamma att få reda på detta eftersom det då handlar om otillåten användning av vårt varumärke. Maila oss på info@sakervatten.se, eller kontakta någon av oss.

• Vad är fördelen med dom auktoriserade företagen?

Fördelarna med att använda sig av ett auktoriserat företag är många, du får ett fackmässigt utfört jobb och du kan vara säker på att försäkringen kommer att täcka skadorna i fall det skulle bli någon skada.

På Säker Vatten har vi gjort kontroller på företaget gällande deras försäkringar, registreringsbevis, kompetensen hos deras anställda samt låtit dem skriva under en avsiktsförklaring där de förbinder sig att skriva intyg efter varje avslutat jobb. Detta ger dig som kund en stor trygghet i dag och även i framtiden då du eventuellt ska sälja din bostad.

• Vad ska jag tänka på när jag anlitar ett auktoriserat företag?

1. Kontrollera att de verkligen är auktoriserade genom att söka efter företagsnamnet på vår hemsida. Alla auktoriserade företag finns sökbara på vår hemsida, om de inte är sökabara där är de inte auktoriserade av oss. Företag som säger att de skickat in en ansökan eller gått en kurs är inte behöriga och kan inte skriva ut ett intyg efter avslutat jobb, vilket kan medföra att ditt försäkringsbolag inte betalar en framtida skada eftersom jobbet då inte räknas som fackmannamässigt utfört. Som kund har du rätt att kräva att montören som kommer hem till dig visar upp en branschlegitimation. På legitimationen ska det auktoriserade företagets namn stå, och på legitimationen står även ett giltighetsdatum. För att montörens intyg ska gälla ska giltighetstiden inte ha gått ut. 

2. Skriv ett avtal med företaget och diskutera vad ni vill få ut av jobbet, på så vis undviker ni missförstånd och möjligen kan företaget redan i detta skede då förklara om en eventuell avvikelse från branschreglerna måste göras för att möta era förväntningar, osv.

3. Under arbetet - håll en dialog med företaget! Går allt enligt ert avtal?

4. Efter arbetet är det viktigt att du får ett intyg som beskriver jobbet som gjorts samt om en avvikelse från branschreglerna har gjorts. Detta är en värdehandling som ska sparas i minst tio år. 

• Fel på jobbet som det auktoriserade företaget gjort?

Säker Vatten ansvarar för att ta fram branschregler, ett fackmässigt tekniskt utförande. Säker Vatten har även hand om auktorisationen av dem företag som uppfyller kraven på bland annat försäkringar och utbildning. 

Det kan finnas tillfällen då branschreglerna inte kan följas fullt ut vid exempelvis en renovering, då man får utgå från en tidigare konstruktion. Detta ska diskuteras mellan det auktoriserade VVS-företaget och kunden innan arbetet påbörjas, och även ingå i det skriftliga avtal som tecknas då. 

Om något däremot är ett uppenbart fel som bryter mot branschreglerna, på grund av okunskap, slarv eller annat hos VVS-företaget rekommenderar vi att man alltid börjar med en diskussion med företaget. För att få mer rådgivning och hjälp kring detta kan Konsumentverket, eller den kommunala konsumentombudsmannen kontaktas. Behöver man hjälp med en besiktning av arbetet rekommenderar vi att man vänder sig till Sveriges Byggingenjörers Riksförbund via vilka man kan anlita besiktningsmän.

• Inte fått intyg efter genomfört jobb

Intyget är en mycket viktig handling som kan vara avgörande för att du ska få ersättning eller inte vid eventuell skada. Du har rätt att kräva ett intyg och en eventuell avvikelse av det auktoriserade företaget efter avslutat jobb. Företaget har genom sin auktorisation hos oss förbundit sig att skriva ett intyg efter varje jobb som omfattas av branschreglerna.

• Vad innebär avvikelsen?

En avvikelse ska skrivas i fall det auktoriserade företaget inte kan följa branschreglerna på någon punkt. Avvikelsen ska alltid skrivas och förklaras i samråd med kunden. 

Branschreglerna utgår från att de befintliga installationerna och förutsättningarna i övrigt är utförda på ett fackmässigt sätt. Vid exempelvis renoveringar av äldre fastigheter kan man behöva göra en avvikelse från branschreglerna för att kunna hantera situationen med gamla konstruktioner och byggsätt som ska kunna möta dagens krav på fackmässighet.

• Vattenkran med kokande vatten installerad i kök

Kokande tappvatten strider mot Säker Vattens branschregler då utgående tappvatten enligt dem får vara högst 60° C.

BBR, Boverkets byggregler säger:

För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.

Installation av en kokande vattenkran kan således inte göras enligt Säker Vattens branschregler och inte heller kan ett Säker Vatten intyg skrivas efter en sådan installation.

• Vad kräver försäkringsbolaget?

Försäkringsbolagen kräver att arbetet ska vara utfört efter branschens regler för att täcka kostnaderna vid skada. För att kunna skriva giltiga säker vatten intyg, alltså följa branschens regler, måste företaget vara auktoriserat av Säker Vatten.

• Jag är en händig hemmafixare som tänkt göra renoveringen själv, vad ska jag tänka på?

Att utan erfarenhet göra vatteninstallationer är ett stort risktagande, skulle du våga installera el själv? Att installera vatten eller göra reparationer kan innebära höga kostnader för dig som privatperson och eftersom försäkringsbolagen inte ersätter skador som skapas genom amatörsjobb.

Självklart kan du läsa och använda dig av branschreglerna, supporten att kontakta på Säker Vatten är dock endast till för de auktoriserade VVS-företagen. 

 

• Jag har själv köpt material utan att först konsultera en VVS-firma, kan det innebära problem?

Om du som kund köper eget material utan att först samråda med VVS-firman är det bra att först kontrollera så att det finns en monteringsanvisning med produkten, självklart gärna med en Säker Vatten-märkning. Om det inte finns en svensk monteringsanvisning till produkten kan företaget neka arbetet, men om de anser att det går att göra en installation enligt branschregler Säker Vatteninstallation kan de göra denna men ska dokumentera, på ex intyget att beställaren tillhandahållit materialet.

Tänk på att materialet skall vara anspassat efter de standarder och krav som vi har i Sverige, med tanke på riskerna för legionella, brännskador och blyförgiftning. Konsultera det auktoriserade VVS-företaget!

• Hur ska mitt intyg se ut?

Alla auktoriserade VVS-företag ska utfärda ett intyg på alla installationer som omfattas av branschregler Säker Vatteninstallation. Intyget kan göras via en inloggning och skickas via mail eller papper, via en app till telefonen och mailas, eller via en arbetsorder.

De olika sätten att skapa intyg på motsvarar varandra, och inget kan sägas vara bättre än något annat.

Observera att auktoriserade VVS-företag enbart skriver intyg på det som omfattas av branschreglerna, och tillhör det jobb de själva utfört!


Säker Vatten
Box 17154
104 62, Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår