Installationsfrågor på branschregler 2011:1

Här har vi samlat några av de vanligaste frågor vi får om installationer enligt Säker Vatteninstallation 2011:1. I fall ni inte hittar svaret nedan, sök även bland de andra kategorierna. 

 
Notera att vi inte svarar på:
 • installationsfrågor som inte rör branschreglerna
 • frågor som rör enskilda fall.
Svar och frågor baserar sig på generella frågeställningar.
 

Privatpersoner

• Vilka företag är auktoriserade?

Alla auktoriserade företag finns sökbara på vår hemsida, om de inte finns med i förteckningen där är de alltiså inte auktoriserade av oss.

Företag som säger att de skickat in en ansökan eller gått en kurs är inte behöriga och kan inte skriva ut ett intyg efter avslutat jobb, vilket kan medföra att ditt försäkringsbolag inte betalar en framtida skada eftersom jobbet då inte räknas som fackmannamässigt utfört.

• Otillåten användning av Säker Vattens logga

Alla auktoriserade VVS-företag finns sökbara på vår hemsida. Hittar du dom inte där så är de inte auktoriserade av oss. Om du råkar ut för ett företag som kommunicerar, genom vår logga, vilseledande text på sin hemsida och dylikt, att de är auktoriserade men inte är det är vi på Säker Vatten mycket tacksamma att få reda på detta eftersom det då handlar om otillåten användning av vårt varumärke. Maila oss på info@sakervatten.se, eller kontakta någon av oss.

• Vad är fördelen med dom auktoriserade företagen?

Fördelarna med att använda sig av ett auktoriserat företag är många, du får ett fackmässigt utfört jobb och du kan vara säker på att försäkringen kommer att täcka skadorna i fall det skulle bli någon skada.

På Säker Vatten har vi gjort kontroller på företaget gällande deras försäkringar, registreringsbevis, kompetensen hos deras anställda samt låtit dem skriva under en avsiktsförklaring där de förbinder sig att skriva intyg efter varje avslutat jobb. Detta ger dig som kund en stor trygghet i dag och även i framtiden då du eventuellt ska sälja din bostad.

• Vad ska jag tänka på när jag anlitar ett auktoriserat företag?

1. Kontrollera att de verkligen är auktoriserade genom att söka efter företagsnamnet på vår hemsida. Alla auktoriserade företag finns sökbara på vår hemsida, om de inte är sökabara där är de inte auktoriserade av oss. Företag som säger att de skickat in en ansökan eller gått en kurs är inte behöriga och kan inte skriva ut ett intyg efter avslutat jobb, vilket kan medföra att ditt försäkringsbolag inte betalar en framtida skada eftersom jobbet då inte räknas som fackmannamässigt utfört. Som kund har du rätt att kräva att montören som kommer hem till dig visar upp en branschlegitimation. På legitimationen ska det auktoriserade företagets namn stå, och på legitimationen står även ett giltighetsdatum. För att montörens intyg ska gälla ska giltighetstiden inte ha gått ut. 

2. Skriv ett avtal med företaget och diskutera vad ni vill få ut av jobbet, på så vis undviker ni missförstånd och möjligen kan företaget redan i detta skede då förklara om en eventuell avvikelse från branschreglerna måste göras för att möta era förväntningar, osv.

3. Under arbetet - håll en dialog med företaget! Går allt enligt ert avtal?

4. Efter arbetet är det viktigt att du får ett intyg som beskriver jobbet som gjorts samt om en avvikelse från branschreglerna har gjorts. Detta är en värdehandling som ska sparas i minst tio år. 

• Fel på jobbet som det auktoriserade företaget gjort?

Säker Vatten ansvarar för att ta fram branschregler, ett fackmässigt tekniskt utförande. Säker Vatten har även hand om auktorisationen av dem företag som uppfyller kraven på bland annat försäkringar och utbildning. 

Det kan finnas tillfällen då branschreglerna inte kan följas fullt ut vid exempelvis en renovering, då man får utgå från en tidigare konstruktion. Detta ska diskuteras mellan det auktoriserade VVS-företaget och kunden innan arbetet påbörjas, och även ingå i det skriftliga avtal som tecknas då. 

Om något däremot är ett uppenbart fel som bryter mot branschreglerna, på grund av okunskap, slarv eller annat hos VVS-företaget rekommenderar vi att man alltid börjar med en diskussion med företaget. För att få mer rådgivning och hjälp kring detta kan Konsumentverket, eller den kommunala konsumentombudsmannen kontaktas. Behöver man hjälp med en besiktning av arbetet rekommenderar vi att man vänder sig till Sveriges Byggingenjörers Riksförbund via vilka man kan anlita besiktningsmän.

• Inte fått intyg efter genomfört jobb

Intyget är en mycket viktig handling som kan vara avgörande för att du ska få ersättning eller inte vid eventuell skada. Du har rätt att kräva ett intyg och en eventuell avvikelse av det auktoriserade företaget efter avslutat jobb. Företaget har genom sin auktorisation hos oss förbundit sig att skriva ett intyg efter varje jobb som omfattas av branschreglerna.

• Vad innebär avvikelsen?

En avvikelse ska skrivas i fall det auktoriserade företaget inte kan följa branschreglerna på någon punkt. Avvikelsen ska alltid skrivas och förklaras i samråd med kunden. 

Branschreglerna utgår från att de befintliga installationerna och förutsättningarna i övrigt är utförda på ett fackmässigt sätt. Vid exempelvis renoveringar av äldre fastigheter kan man behöva göra en avvikelse från branschreglerna för att kunna hantera situationen med gamla konstruktioner och byggsätt som ska kunna möta dagens krav på fackmässighet.

• Vattenkran med kokande vatten installerad i kök

Kokande tappvatten strider mot Säker Vattens branschregler då utgående tappvatten enligt dem får vara högst 60° C.

BBR, Boverkets byggregler säger:

För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.

Installation av en kokande vattenkran kan således inte göras enligt Säker Vattens branschregler och inte heller kan ett Säker Vatten intyg skrivas efter en sådan installation.

• Vad kräver försäkringsbolaget?

Försäkringsbolagen kräver att arbetet ska vara utfört efter branschens regler för att täcka kostnaderna vid skada. För att kunna skriva giltiga säker vatten intyg, alltså följa branschens regler, måste företaget vara auktoriserat av Säker Vatten.

• Jag är en händig hemmafixare som tänkt göra renoveringen själv, vad ska jag tänka på?

Att utan erfarenhet göra vatteninstallationer är ett stort risktagande, skulle du våga installera el själv? Att installera vatten eller göra reparationer kan innebära höga kostnader för dig som privatperson och eftersom försäkringsbolagen inte ersätter skador som skapas genom amatörsjobb.

Självklart kan du läsa och använda dig av branschreglerna, supporten att kontakta på Säker Vatten är dock endast till för de auktoriserade VVS-företagen. 

 

• Jag har själv köpt material utan att först konsultera en VVS-firma, kan det innebära problem?

Om du som kund köper eget material utan att först samråda med VVS-firman är det bra att först kontrollera så att det finns en monteringsanvisning med produkten, självklart gärna med en Säker Vatten-märkning. Om det inte finns en svensk monteringsanvisning till produkten kan företaget neka arbetet, men om de anser att det går att göra en installation enligt branschregler Säker Vatteninstallation kan de göra denna men ska dokumentera, på ex intyget att beställaren tillhandahållit materialet.

Tänk på att materialet skall vara anspassat efter de standarder och krav som vi har i Sverige, med tanke på riskerna för legionella, brännskador och blyförgiftning. Konsultera det auktoriserade VVS-företaget!

• Hur ska mitt intyg se ut?

Alla auktoriserade VVS-företag ska utfärda ett intyg på alla installationer som omfattas av branschregler Säker Vatteninstallation. Intyget kan göras via en inloggning och skickas via mail eller papper, via en app till telefonen och mailas, eller via en arbetsorder.

De olika sätten att skapa intyg på motsvarar varandra, och inget kan sägas vara bättre än något annat.

Observera att auktoriserade VVS-företag enbart skriver intyg på det som omfattas av branschreglerna, och tillhör det jobb de själva utfört!


VVS-företag

• Hur blir jag auktoriserad?

Auktorisationen är uppbyggd med hjälp av två delar; VVS-företaget ska bland annat uppfylla krav på dokumenterad kunskap i svenska byggregler och ha ansvarsförsäkring. En ansökan för att bli auktoriserad kan laddas ner här. De personer som är anställda och arbetar med VVS-installationer skall ha en grundutbildning i VVS, eller motsvarande arbetslivserfarenhet och ha en godkänd och giltig kurs i Säker Vatteninstallation. Kontaktuppgifter till utbildningsföretagen som håller i kurser i Säker Vatteninstallation hittas här.

När företaget skickat in en komplett ansökan, och har personal som uppfyller kraven på utbildning/arbetslivserfarenhet och Säker Vatten-kurs, godkänns företagets medlemskap. Efter detta får företaget inloggningsuppgifter till sina egna sidor på www.säkervatten.se där man hittar logotyper, intyg, checklistor mm.

Företaget faktureras ca en månad efter att medlemskapet har godkänts.

• Hur hittar jag utbildningar, vilka ska jag ha? Varför?

För att företaget ska bli auktoriserat krävs att de personer som utför installationer, har en grundutbildning i VVS, eller motsvarande arbetslivserfarenhet, samt giltig kurs i Säker Vatteninstallation. Kurser i Säker Vatteninstallation hittar du här, hos något av våra sju utbildningsföretag.

Företaget förbinder sig i avsiktsförklaringen som hör till ansökan om att bli auktoriserade att utbilda all monterande personal inom ett år. En giltig kurs i Säker Vatten är viktig för att de som utför installationerna ska kunna göra det på ett fackmässigt sätt, som branschregler Säker Vatteninstallation är. 

En person på företaget/arbetstället skall utöver utbildning i Säker Vatteninstallation ha dokumenterad kunskap i gällande regler och normer för VVS-installationer. Detta är Boverkets byggregler, BBR, och Plan- och bygglagen, PBL. Har man inte den kunskapen dokumenterad med hjälp av kursintyg eller liknande sedan tidigare, kan man gå en kurs i detta som ni hittar här

• Vad gäller för dom under skolutbildning och lärlingar? Får dom branschleg?

De elever som går kursen Säker Vatteninstallation under sin skoltid i gymnasiet och liknande, får inget branschleg förrän de är anställda på ett auktoriserat VVS-företag. Branschlegitimationen är alltid kopplat till ett auktoriserat VVS-företag för att den ska vara giltig, men går givetvis att flytta över till ett annat auktoriserat företag när man byter anställning.

• Vad får jag som auktoriserad?

Vi marknadsför dig! Vi annonserar om våra medlemmar; de auktoriserade VVS-företagen i konsument- och fackpress, vi blir intervjuade om branschreglernas betydelse, och tar upp de frågor som är viktiga för er med bland annat försäkringsbolag, byggare, Boverket och Smittskyddsinstitutet.

Du får rätten att använda vårt varumärke, och på så sätt kunna visa på att företaget uppfyller samhällets och försäkringsbolagens krav på ett fackmässigt utförande.

Utöver detta får ni givetvis tillgång till de intyg som endast auktoriserade VVS-företag kan skriva, checklistor och protokoll, dekaler, branschlegitimationer mm. Ni blir sökbara på vår hemsida som ett auktoriserat VVS-företag. Ni får även kontinuerlig information om vad som händer inom VVS, och vara med på seminarier, medlemsträffar och mycket annat.

• Hur loggar jag in mig på www.säkervatten.se, och vad hittar jag där?

De auktoriserade VVS-företagen kan logga in sig på sina medlemssidor på www.säkervatten.se, där hittar du mycket mer information, och tillgång till de olika hjälpmedel som vi tagit fram. Du kan där ladda ner logotyper som du kan använda i din marknadsföring, hitta underlag för annonser, intyg, checklistor och mycket annat.

För att logga in dig behöver du ditt auktorisationsnummer, det är ditt användarnamn. Auktorisationsnummer hittar du på företagets diplom, eller som ett kundnummer på den årliga fakturan. Behöver du hjälp med inloggningsuppgifter och lösenord, vänligen kontakta oss på info@sakervatten.se

• Hur länge gäller kursen och vilka har giltiga leg?

En godkänd Säker Vatten-utbildning är giltig i 5 år. För att få en branschlegitimation måste man i övrigt uppfylla kravet på grundutbildning i VVS/motsvarande arbetslivserfarenhet, och arbeta på ett auktoriserat VVS-företag. Tänk på att boka en ny utbildning i Säker Vatteninstallation i god tid, så att du alltid har ett giltigt branschleg och kan lämna intyg till kund! Kurser i Säker Vatteninstallation hittas här

• Marknadsföring – vilka får använda logotypen, och hur?

Det är endast de auktoriserade VVS-företagen som får använda Säker Vattens logotyp på hemsida, visitkort mm. Även dekaler på bilar och intyg enligt branschreglerna får användas exklusivt av de auktoriserade VVS-företagen. De auktoriserade företagen kan ladda ner/beställa marknadsföringsmaterial som dekaler mm genom att logga in sig på sina medlemssidor här på www.säkervatten.se.

Om ni upptäcker ett felaktigt användande av logotyper, dekaler mm, kontakta oss! Det är väldigt viktigt att enbart de som uppfyller kraven för auktorisation enligt branschregler Säker Vatteninstallation använder sig av det den kvalitetsmärkning som Säker Vattens logotyper och varumärke representerar.

Felaktigt användande utgör ett brott mot upphovsrätten och marknadslagen, och vi agerar alltid för att få stopp på det felaktiga användandet.

• Hur lång tid tar det att bli auktoriserad?

Förutsatt att vi fått in en komplett ansökan, och att personerna och företaget uppfyller kraven har vi en handläggningstid på ca en månad innan företaget får sitt diplom och tillgång till inloggning på webben, intyg mm.

• Kan jag flytta över auktorisationen?

Givetvis kan ni flytta över auktorisationen från ett företag till ett annat, förutsatt att det nya företaget även det uppfyller kravet för auktorisation. Kontakta Säker Vatten på info@sakervatten.se för en överlåtelseblankett eller för mer information.

• Kan jag som inte är utbildad till VVS-montör få branschlegitimation? Eller om jag har en utbildning från ett annat land?

Ett av kraven för auktorisationen är att personerna som utför installationerna på företaget ska ha branschlegitimation. Branschleg får man om man är anställd på ett auktoriserat VVS-företag, och har en godkänd och giltig kurs i Säker Vatteninstallation, och dessutom en godkänd grundutbildning i VVS eller motsvarande dokumenterade yrkeserfarenhet.

Vi på Säker Vatten bedömer yrkeserfarenheten utifrån dels vad personen har arbetat med tidigare, men även hur länge, oberoende från vilket land man kommer från eller har arbetat i tidigare.

Om vi på Säker Vatten inte direkt kan stämma av att montören eller lärlingen uppfyller kravet på grundutbildning eller att man är under utbildning, skickar vi först ut en ”Särskild prövning” som vi har som underlag för vilken yrkeserfarenhet personen har. Har du frågor om den särskilda prövningen eller bedömningen av den, kontakta info@sakervatten.se


Legionella

• Vilka drabbas av legionella?

Den som insjuknar på grund av legionella har ofta ett sämre immunförsvar. Fullt friska personer drabbas inte lika ofta.

• Hur många drabbas i Sverige?

Det finns inga exakta uppgifter om hur många som drabbas. Men enligt Folkhälsomyndigheten drabbas omkring 800-1000 personer varje år. Omkring 5-20 procent av dessa personer dör.

• Vilka symptom får den som drabbats?

Den som drabbas av legionella kan antingen få Legionärssjuka eller Pontiacfeber. Legionärssjukan är den mest allvarliga och är en typ av lunginflammation. Den som drabbats behöver som regel läkarvård. Pontiacfeber är ”mildare”. Den liknar influensa och den som drabbas kan få hög feber och muskelvärk. Den kräver sällan läkarvård.

• Hur smittar legionella?

Legionella smittar inte. Den som blir sjuk har andats in små vattendroppar med bakterier som sedan gör att personen insjuknar i Legionärssjuka eller Pontiacfeber. Ingen av sjukdomarna smittar mellan människor.

• På vilka platser är risken för legionella störst?

Den vanligaste smittrisken i hemmet är duschen men det kan även förekomma bakterietillväxt i bubbelbad och i varmvattenberedaren. Det har förekommit att smitta spridits från öppna kyltorn.

• Kan man vaccinera sig mot legionella?

Nej, det finns inget vaccin.

• Hur kan man undvika att bli drabbad?
 • Håll varmvattnet varmt. Varmvattnet bör vara minst 50° för att undvika bakterietillväxt men får heller inte överstiga 65° på grund av risk för skållning.
 • ...och kallvattnet kallt. Lika viktigt som att hålla varmvattnet varmt är att låta kallvattnet vara svalt.
 • Varmvattenberedare. Temperaturen i varmvattenberedare ska vara lägst 60°. Montera in en termometer i vattensystemet.
 • Rengör bubbelbadet/-poolen. Bubbelbad håller cirka 30-40° vattentemperatur vilket är en risknivå. God skötsel och noggrann hygien är viktigt. Följ fabrikantens anvisningar.
 • Undvik åtgärder som gör att vattnet blir stillastående eller får låg strömningshastighet.
• Vad ska jag göra om jag misstänker legionella?

Kontakta din kommuns Miljö- och Hälsoskyddskontor. 


Installationsfrågor

• Vad gäller när branschreglerna inte kan följas?

Om ett arbete inte utförs enligt Säker Vatteninstallation så skall VVS-företaget:

1. Informera och avråda beställaren om detta
2. Föreslå alternativa lösningar som gör att Säker Vatteninstallation uppfylls
3. Informera vilka konsekvenser det kan få

Även om kunden blivit avrådd så kan arbetet utföras, förutsatt att kunden vill det. Blir något fel så hamnar ansvaret på kunden. Då är det viktigt att avrådanden och rekommendationer från hantverkaren skrivs ner, gärna via Säker Vattens överenskommelseblankett. I Säker Vatten-intyget kan man då hänvisa till överenskommelsen i avvikelserutan.

Det finns olika anledningar till att Säker Vatteninstallation inte följs.

 • Arbetet är inte projekterat enligt branschreglerna. Där det inte är tekniskt möjligt att följa Säker Vatteninstallation, till exempel vid ROT-arbeten, så är det VVS-företagets skyldighet att arbeta enligt de tre punkterna ovan.
 • Kunden beställer ett utförande som avviker från Säker Vatteninstallation 

Om kunden beställer ett utförande som avviker från Säker Vatteninstallation så är det VVS-företagets skyldighet att arbeta enligt de tre punkterna ovan.

• Vilka konsekvenser kan det bli VVS-installationen inte är utförd enligt Säker Vatteninstallation?

Om VVS-installationen inte följer Säker Vatteninstallation, så är det troligt att försäkringsbolaget inte betalar ut någon eller reducerad ersättning vid händelse av vattenskada.

• Är Säker Vattens våtrumsvägg ett krav enligt branschreglerna?

Nej, våtrumsväggen är endast en rekommendation för ett bra utförande för att uppfylla kraven om infästningar i våtzon 1. Läs mer om våtrumsväggen här.

• Jag söker en sakkunnig person för ett konsultationsmöte angående vatteninstallationer. Finns någon hos er som kan hjälpa till med något sådant?

Ta kontakt med ett auktoriserat VVS-företag, VVS-konsult eller en besiktningsman (som du kan hitta på www.sbr.se) så får du säkert hjälp för sådana ärenden. Säker Vatten AB gör inga konsultationer eller bedömningar på ett utfört jobb vad som är rätt och fel.

• Om jag ska bygga våtrumsväggen 2012, kan jag byta ut 15 mm konstruktionsplywood mot en OSB-skiva eller någon annan skiva?

Beräkningar har gjorts på infästningar i plywood 12 mm och 11 mm OSB, som visade att infästningarna inte håller. Därför har vi bara provat 15 mm plywood, och kan därmed bara garantera hållfastheten i den typen av skiva.

• Klassas lödning, lining och stumsvetsning som en fog?

Ja. Alltid när ett rör kopplas samman med ett annat, oavsett metod, så klassas det som en fog.

• Får värmerör förläggas med dolda fogar?

Ja, fogar på värmeledningar behöver inte vara placerade så de är utbytbara. Kraven på förläggning för värmeledningar är inte lika hårda som för tappvattenledningar.

• 3.2.1 Det står i branschreglerna att ”fogar kan placeras ovan demonterbart undertak eller i dränerat fördelarskåp i tak” - måste det vara ett skåp?

Det räcker att det är en lucka men du måste fortfarande följa leverantörens monteringsanvisningar. Takluckan måste vara dränerande, sitta där fogarna är så att de är åtkomliga och det måste vara ett vattentätt golv under.

• 3.2.1 Kan ett fördelarskåp placeras några centimeter in i väggen i våtzon 2?

Ja, om det är installerat enligt monteringsanvisningen och systemet uppfyller NT VVS 129. Skåpet är då provat tillsammans med en strilsäker lucka.

• 3.2.1 Vid utförande av tappvattenschakt, måste det vara en slitsbotten på varje våningsplan?

Nej, det är inte alltid nödvändigt. Om det projekteras som ett öppet schakt i en och samma brandcell, ska fogarna placeras så att de är utbytbara samt att läckagevatten anordnas så att det snabbt blir synligt och inte orsakar skada på byggnaden eller rörets isolering. 

• 3.2.1 Det står att servicelucka ska vara lätt tillgänglig, vad avses med lätt tillgänglig?

Lätt tillgängligt avses att samtliga personer ska kunna komma åt serviceluckor för att kunna stänga av vattnet. Det är till exempel inte OK att placera det bakom en tvättmaskin eller torktumlare.

• 3.2.3 Det står att vattentät botten krävs då fördelarrör på värmesystem är utrustade med anslutningar, luftningar, ställdon eller annan utrustning. Vad är annan utrustning?

Exempel på annan utrustning är shuntar, pumpar och motoriserande ventiler.

Kravet i 3.2.3 gäller inte när det är enskilda kopplingar eller T-rör på värmesystemet.

• 3.3 Får man ha rörgenomföringar för tappvatten- eller värmerör genom golv i WC?

Ja, rum som endast är avsedda för WC klassas inte som våtrum.

• 3.3.2 Får man ha rörgenomföringar för tappvatten- eller värmerör genom väggar i våtzon 1?

Ja, men inte i plats för bad och dusch, såvida det inte sker i enligt punktlistan.

 • direkt anslutning av kar- eller duschblandare och eventuell duschanordning eller
 • särskild rörgenomföring för slanganslutning av duschkabin eller blandare på badkarskant
 • rörgenomföringar placerade lägst 2,0 meter över färdigt golv och minst 100 mm från tak
• 3.4.3 Måste ytan på golvet under en WC-stol vara plan?

Ja, enligt byggtekniska förutsättningar i Säker Vatteninstallation måste ytan vara plan. Däremot behöver den inte vara helt vågrät, den kan ha samma fall som kringliggande golv. Max fall är 10 mm/m.

• 3.6.2 Behövs måttet 60 mm mellan vägg och spillvattenrör om inbyggnadsfixturen placeras i vägg utanför våtrummet?

Måttet 60 mm används enbart om fixturen är placerad i innanför rummets tätskikt. Är fixturen placerad utanför rummets tätskikt behövs inte måttet 60 mm.

• 3.6.3/3.7 Får jag installera en tvättmaskin i köket? Ska det finnas en golvbrunn?

En tvättmaskin kan installeras i köket under förutsättning av 3.6.3/3.7 följs.

Tvättmaskin ska placeras i utrymme med golvbrunn. Tvättmaskin kan placeras i kök om det finns vattentätt underlag på golvet under tvättmaskinen, kombinerat med vattenfelsbrytare eller med golvbrunn och vattenlarm.

Vår tolkning av BBR är att det krävs en golvbrunn eller automatisk stoppanordning som känner av om oavsiktlig utströmning sker av vatten vid installation av tvättmaskin. Därför är detta förtydligat i Säker Vatteninstallation 2016:1 med texten i 3.6.3 och 3.7.

I BBR 6:641 står det

“Tappställen och säkerhetsventiler ska förses med avloppsenheter, såvida inte spillvattnet utan olägenhet kan avledas på annat sätt.

Allmänt råd

Tvättmaskiner och vattenvärmare bör placeras i utrymmen med golvbrunn.”

• 3.6.3/3.7 Jag får alltså placera en tvättmaskin i kombination med ett vattentätt underlag och en vattenfelsbrytare. Vad är en vattenfelsbrytare?

En vattenfelsbrytare känner av utläckande vatten för att sedan stänga av vattentillförseln. Det utläckande vattnet upptäcks vanligtvis via en detoktorstyrd ventil samt tryck och flöde.

• 3.6.3/3.7 Kan ett så kallat Aquastop ersätta kravet om avstängningsventiler för disk- och tvättmaskiner?

Aquastop ersätter inte avstängningen. I branschreglerna står det ”vattenanslutning till diskmaskin ska ha avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad ovan bänk och lätt åtkomlig” och ”vattenanslutning till tvättmaskin ska ha en avstängningsventil med manöveranordning som är synligt placerad och lätt åtkomlig”. I BBR står det ”Allmänt råd – Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. bör förses med avstängningsventiler som är synliga och lätt åtkomliga”.

• 3.7 Är det godkänt att göra en fördelning under diskbänk om denna endast betjänar blandare och apparater i köket?

Ja. Blandare och apparater som är avsedda att betjäna köket får fördelas från diskbänksskåpet.  Apparater eller fördelning till apparater som inte betjänar köket eller endast delvis betjänar köket får inte placeras i diskbänksskåp. (Undantag vattenutkastare enligt 3.7.1)

• 3.7 Är det krav på tätskikt under diskbänk?

Ja, Boverkets byggregler (BBR 6: 5334, Dolda ytor) säger att under diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller dylikt ska det finnas ett tätt ytskikt, t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet ska vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt mot angränsande vägg eller dylikt.

I Säker Vatteninstallation är det skrivet som en Byggteknisk förutsättning eftersom det normalt inte utförs av VVS-företag.

• 3.7 Om anslutningsrör från blandare ansluts direkt till väggvinkel, behövs det ändå klamras enligt 3.7?

Om genomföringen är fixerad i vägg enligt tillverkarens anvisningar och blandaren ansluts direkt till väggvinkeln så behövs ingen ytterligare klamring göras under anslutningskopplingarna

• 3.7 Är det krav att ha golvbrunn i utrymme med diskmaskin?

Idag finns det inget krav i Säker Vatteninstallation att golvbrunn ska installeras vid diskmaskin. 

• 3.7 Måste jag alltid spärra pipen för köksblandare?

Svängradien för köksblandarens pip ska vara begränsad över diskbänksinsatsens lådor om pipen inte stoppas naturligt via bakomvarande vägg eller inbyggd spärr.

Då bakomvarande vägg saknas eller inte begränsar svängradien, ska pipen således vara begränsas över disbänksinsatsens lådor.

Köksblandaren kan dock förses med utdragbar eller ledad strålsamlare.

• 3.8 Vad gäller vid byte av varmvattenberedare eller tvättmaskin då golvbrunn saknas?

Vid byte av varmvattenberedare eller tvättmaskin så måste det finnas en golvbrunn i det urymmet

• 4.1 Vad gäller vid renovering då handdukstork är kopplad på VVC?

Vid renovering så ska handdukstork kopplad på VVC tas bort. Ledningar demonteras fram till fördelningsledning. En riskvärdering ska också göras på vad som händer med den övriga installationen om en handdukstork tas bort i systemet.

• 4.2 Vilka maxtemperaturer är det som gäller för tappvatten?

Temperatur på utgående tappvarmvatten ska vara högst 60 °C. Om det finns särskild risk för olycksfall, till exempel på en förskola, så ska temperaturen vara max 38 °C

• 4.2 Beställaren vill att mitt företag installerar en vattenkran med kokande vatten i köket, vad säger Säker Vatteninstallion?

Kokande tappvatten strider mot Säker Vattens branschregler då utgående tappvatten enligt dem får vara högst 60° C.

BBR, Boverkets byggregler säger: ”För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.”

Installation av en kokande vattenkran kan således inte göras enligt Säker Vattens branschregler och inte heller kan ett Säker Vatten intyg skrivas efter en sådan installation.

• 5.2 Godkänner Säker Vatten VVS-produkter?

Nej, Säker Vatten godkänner enbart produkters monteringsanvisningar. Leverantör av VVS-produkt, vars monteringsanvisning uppfyller kraven i branschreglerna, kan genom avtal få rätt att använda branschregler Säker Vatteninstallations logotyp i produktens monteringsanvisning och i annan produktdokumentation. 


Installationsfrågor på branschregler 2011:1

• Vad gäller när branschreglerna inte kan följas?

Om ett arbete inte utförs enligt Säker Vatteninstallation så skall VVS-företaget:

1. Informera och avråda beställaren om detta

2. Föreslå alternativa lösningar som gör att Säker Vatteninstallation uppfylls 

3. Informera vilka konsekvenser det kan få

Även om kunden blivit avrådd så kan arbetet utföras, förutsatt att kunden vill det. Blir något fel så hamnar ansvaret på kunden. Då är det viktigt att avrådanden och rekommendationer från hantverkaren skrivs ner, en så kallad överenskommelse. Då installationen inte utförts enligt branschreglerna så ska en avvikelse skrivas och dokumenteras på Säker Vatten-intyget.

Det finns olika anledningar till att Säker Vatteninstallation inte följs.

Vid ROT-arbete där det inte är tekniskt möjligt att följa Säker Vatteninstallation

Där det inte är tekniskt möjligt att följa Säker Vatteninstallation, till exempel vid ROT-arbeten, så är det VVS-företagets skyldighet att arbeta enligt de tre punkterna ovan.

Kunden beställer ett utförande som avviker från Säker Vatteninstallation

Om kunden beställer ett utförande som avviker från Säker Vatteninstallation, till exempel genomföringar i golv våtzon 1 så är det VVS-företagets skyldighet att arbeta enligt de tre punkterna ovan.

Tillhandahållet material uppfyller inte kraven

Det kan vara så att kunden beställer ett utförande som branschreglerna inte tillåter på så sätt att tillhandahållet material inte uppfyller svenska krav och standarder, till exempel att en blandare bara klarar ett vattentryck på 5 bar (kravet är 10 bar enligt BBR). VVS-företaget ska göra de tre punkterna enligt ovan. Men om kunden insisterar på att det icke godkända tillhandahållna materialet ska användas, så rekommenderar vi att VVS-företaget inte ska utföra arbetet.

• Vilka konsekvenser kan det bli VVS-installationen inte är utförd enligt Säker Vatteninstallation?

Om VVS-installationen inte följer Säker Vatteninstallation, så är det troligt att försäkringsbolaget inte betalar ut någon eller reducerad ersättning vid händelse av vattenskada.

• Jag söker en sakkunnig person för ett konsultationsmöte angående vatteninstallationer. Finns någon hos er som kan hjälpa till med något sådant?

Ta kontakt med en VVS-konsult eller en besiktningsman (som du kan hitta på www.sbr.se) så får du säkert hjälp för sådana ärenden. Säker Vatten AB gör inga konsultationer eller bedömningar på ett utfört jobb vad som är rätt och fel.

• Är Säker Vattens våtrumsvägg ett krav enligt branschreglerna?

Nej, våtrumsväggen är endast en rekommendation för ett bra utförande. Läs mer om våtrumsväggen här.

• Om jag ska bygga våtrumsväggen 2012, kan jag byta ut 15 mm konstruktionsplywood mot en OSB-skiva eller någon annan skiva?

Beräkningar har gjorts på infästningar i plywood 12 mm och 11 mm OSB, som visade att infästningarna inte håller. Därför har vi bara provat 15 mm plywood, och kan därmed bara garantera hållfastheten i den typen av skiva.

• Skillnaden på innebörden för ordet bör i BBR och i Säker Vatteninstallation?

BBR – Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla den tvingande regeln (lag, förordning eller myndighetsföreskrift) till vilken det allmänna rådet är kopplat.

Säker Vatteninstallation – Rekommendation, inget krav enligt Branschregler Säker Vatteninstallation.

• Klassas lödning, lining och stumsvetsning som en fog?

Ja. Alltid när ett rör kopplas samman med ett annat, oavsett metod, så klassas det som en fog.

• 2.3.1 Det står i branschreglerna att utläckande tappvatten ska rinna ut där det "inte direkt orsakar skador", vad menas med det?

Det innebär att vattnet ska mynna ut på golv med ett vattentätt skikt, till exempel i badrum, tvättstuga eller WC.

• 2.3.2 Får värmerör förläggas med dolda fogar?

Ja, fogar på värmeledningar behöver inte vara placerade så de är utbytbara. Kraven på förläggning för värmeledningar är inte lika hårda som för tappvattenledningar. Rekommendationen i Säker Vatteninstallation anger ändå att värmeledningar bör förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt ska upptäckas.

• 2.3.3 Kan jag ha en 90°-böj under WC eller tvättställ på spillvattenledningen?

Stående samlingsledning (S) som övergår i liggande samlingsledning (L) ska utföras med två böjar 45°.
Om den stående ledningen utgörs av en anslutningsledning kan övergången utföras med böj och vinkel mindre än 90°, rensanordning ska anordnas innan böjen, t.ex. demontering av WC-stol, vattenlås vid golv.

• 2.4.1 Hur ska rörstråk i tak i korridorer förläggas?

Vid projektering av rörstråk som är synliga, dolda av demonterbar panel, inklädnad, undertak eller liknande i exempelvis källare kontor eller affärscentrum bör hänsyn tas till konsekvenser av eventuellt utströmmande vatten.

Konsekvenserna utreds tillsammans med beställaren för att utröna vad som händer om en fog läcker, speciellt om golvet är fuktkänsligt. Konsekvenserna dokumenteras, exempelvis i ett protokoll där det ska framgå att man är överens med beställaren om den tekniska lösningen.

Rörstråk bör utföras med så få fogar som möjligt.

Avstick med den vidare matningen till t ex wc-grupper ska göras fogfria. I t ex wc-grupp görs matning till respektive tappställe från fördelarskåp med läckageindikering eller synliga fördelare i rum med vattentätt golv.

• 2.4.1 Räcker det med att tappvattenfördelare som monteras dolda ovan ett fast undertak, monteras direkt ovanför taklucka med läckageindikering? Eller måste fördelarna ligga i skåp?

Det räcker med en lucka men du måste fortfarande följa leverantörens monteringsanvisningar. Takluckan måste sitta där fördelaren sitter.

• 2.4.1/2.4.2 Vad är skillnaden på läckageindikering för tappvattenfördelare och värmefördelare?

Vatten: Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar skada, till exempel rum med golvavlopp eller med vattentätt golv. OBS, alla fogar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader.
Värme: Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta.

• 2.5.4 Är det krav på tätskikt under diskbänk?

Ja, Boverkets byggregler (BBR 6:5334, Dolda ytor) säger att under diskmaskin, diskbänk, kyl, frys, ismaskin eller dylikt ska det finnas ett tätt ytskikt, t.ex. en fogtät golvmatta. Ytskiktet ska vara tätat vid golvgenomföringar och uppvikt mot angränsande vägg eller dylikt.

I Säker Vatteninstallation är det ett bör-krav eftersom VVS-företag normalt inte ansvarar för ytskiktet.

• 2.5.4 Är det krav att ha golvbrunn i utrymme med diskmaskin?

Idag finns det inget krav i Säker Vatteninstallation att golvbrunn ska installeras vid diskmaskin. 

• 2.5.4 Får man montera en väggvattenutkastare i diskbänksskåpet?

Nej, enligt 2.4.1 ska fogar placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta och där utläckande vatten inte direkt orsakar en skada, till exempel rum med golvavlopp eller med vattentätt golv.

2.5.4 gäller enbart för vattenanslutna apparater i köket och för köksblandare.

Det är alltså inte tillåtet att dra läckageledning ex från skåp med väggvattenutkastare eller vanligt kopplingsskåp till diskbänksskåpet.

• 2.5.4/2.5.5 Får jag installera en tvättmaskin i köket? Vilka regler gäller i så fall?

Vår tolkning av Boverkets byggregler anger att tvättmaskin ska placeras i utrymme med golvbrunn. Boverkets byggregler, 6:641  står det:

“Fast installerad utrustning som ansluts till en i vatteninstallation och placeras i ett utrymme utan golvavlopp, ska vara försedd med skydd mot oavsiktlig utströmning av vatten.

Allmänt råd

Tvättmaskiner och vattenvärmare bör placeras i utrymmen med golvbrunn.”

Vår tolkning är att det krävs en golvbrunn eller automatisk stoppanordning som känner av om oavsiktlig utströmning sker av vatten vid installation av tvättmaskin. Säker Vatten rekommenderar att tvättmaskin ska monteras i utrymme med golvbrunn. I branschreglerna är det skrivet som vägledning.

• 2.5.4/2.5.5 Kan ett så kallat Aquastop ersätta kravet om avstängningsventiler för disk- och tvättmaskiner?

Aquastop ersätter inte avstängningen. I branschreglerna står det ”vattenanslutning till diskmaskin ska ha en lätt åtkomlig avstängningsventil ovan bänk” och ”vattenanslutning till tvättmaskin ska ha en lättåtkomlig avstängningsventil”. I BBR står det ”Allmänt råd – Anslutningar till disk- och tvättmaskiner m.m. bör förses med avstängningsventiler som är synliga och lätt åtkomliga”.

• 2.7.1 Får man ha rörgenomföringar för tappvatten- eller värmerör genom golv i WC?

Ja, rum som endast är avsedda för WC klassas inte som våtrum.

• 2.7.1 Får jag bygga en klack runt befintliga tappvatten- eller värmerör i våtrum? Blir det en avvikelse?

I branschreglerna står det ”Rörgenomföringar med tappvatten- eller värmerör ska inte förekomma i golv med tätskikt i våtrum”. Detta gäller såväl befintliga som nya installationer. Det blir därför en avvikelse då det fortfarande räknas som att rören kommer upp ur golv. Risken för vattenskador finns fortfarande då vattnet från installationerna kan tränga ner i genomföringen i klacken. Kraven är lika i GVK:s och BKR:s branschregler.

• 2.7.2 Kan man kapa spillvattenstosen kortare än 40 mm höjd enligt?

Enligt överenskommelse (maj 2013) mellan BKR, GVK och Säker Vatteninstallation behövs 40 mm till spillvattenrörets överkant för att kunna kränga på tätningsmanschetten/förseglingen/plastmattan. Därefter kan röret kapas ner men inte under nivå för tätningsmanschett/försegling/plastmatta. Se även 2.10.1 i Säker Vatteninstallation.

• 2.7.2 Hur ska inkommande vattenservis förläggas i småhus då tvättstuga och badrum är i kombinerat utrymme?

Det är inte tillåtet att ha golvgenomföring av inkommande vattenservis i kombinerat utrymme badrum/tvättstuga. Reglerna skriver ”Genomföring av servisledning för tappvatten ska inte placeras i bad- eller duschrum.”

• 2.8.1 Får man ha rörgenomföringar för tappvatten- eller värmerör genom väggar i våtzon 1?

Ja, men inte i plats för bad och dusch.

I plats för bad och dusch får anslutning av kar- och duschblandare bara ske genom väggen direkt till blandarfäste och blandare. Alltså endast direktanslutning till blandare eller blandarfäste.

• 2.11.2 Måste ytan på golvet under en WC-stol vara plan?

Ja, enligt Säker Vatteninstallation måste ytan vara plan. Däremot behöver den inte vara helt vågrät, den kan ha samma fall som kringliggande golv. 

• 3.2/4.3 Vilka maxtemperaturer är det som gäller för tappvatten?

Temperatur på utgående tappvarmvatten ska vara högst 60 °C. Om det finns särskild risk för olycksfall, till exempel på en förskola, så ska temperaturen vara max 38 °C.

• 3.2/4.3 Beställaren vill att mitt företag installerar en vattenkran med kokande vatten i köket, vad säger Säker Vattens branschregler?

Kokande tappvatten strider mot Säker Vattens branschregler då utgående tappvatten enligt dem får vara högst 60° C.

BBR, Boverkets byggregler säger: ”För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.”

Installation av en kokande vattenkran kan således inte göras enligt Säker Vattens branschregler och inte heller kan ett Säker Vatten intyg skrivas efter en sådan installation.

• 5.2 Godkänner Säker Vatten VVS-produkter?

Nej, Säker Vatten godkänner enbart produkters monteringsanvisningar. Leverantör av VVS-produkt, vars monteringsanvisning uppfyller kraven i branschreglerna, kan genom avtal få rätt att använda branschregler Säker Vatteninstallations logotyp i produktens monteringsanvisning och i annan produktdokumentation.  


Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår