Begreppsförklaringar

Här har vi samlat dom olika förkortningar och begrepp som används i branschreglerna. I fall ni inte hittar svaret nedan, sök även gärna bland de andra kategorierna. 

Förkortningar:

 

AB

Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader

ABT

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader

AFS

Arbetsmiljöverkets författningssamling. Även äldre föreskrifter från Arbetarskyddsstyrelsen

AMA VVS & KYL 

Allmän materiel- och arbetsbeskrivning för VVS- och Kyltekniska arbeten. Branschdokument för upprättande av beskrivningar

BBR.

Boverkets byggregler gäller för nybyggnad och tillbyggnad

BKR

Byggkeramikrådet. Utfärdar Byggkeramikrådets branschregler för våtrum – BBV

GVK

Golvbranschens Våtrumskontroll. Utfärdar Säkra Våtrum, GVK :s branschregler för våtrum

NT VVS 129

Nordtest provningsmetod 129 för rör-i-rörsystem

PBL

Plan- och bygglagen

 

Begreppsförklaringar:

 

Ackrediterad.

Av Swedac godkänd organisation, till exempel för teknisk kontroll eller utfärdande av godkännande. Swedac är en statlig myndighet

Anslutningsrör.

Rörledning av Soft-PEX- eller kopparrör till exempelvis blandare.

Auktoriserad.

Godkänd av organisation, myndighet eller liknande för visst ändamål, till exempel att utföra visst arbete

Avsiktsförklaring.

Utfästelse i skriftlig form att uppfylla branschreglerna

Beställare.

Kund: uppdragsgivare enligt förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt för konsult, entreprenör, leverantör eller uppdragstagare; ofta använt i byggbranschen som synonym till byggherre

Bör.

Rekommendation för visst utförande, dock inte tvingande

Dokumentation.

Redovisning genom text eller bild som styrker ett visst förhållande och som kan läsas och lagras. Exempel på dokumentation är intyg, fotografier och protokoll

Fördelare.

Rörledning med flera uttag

Fördelningsledning.

Rörledning till minst två tappställen eller radiatorer

Indikering.

Föremål eller mätare som visar på något, till exempel läckage

Kopplingsledning.

Rörledning till ett tappställe eller radiator

Korrosion.

Angrepp på material genom kemisk reaktion med omgivande medium. Korrosion kan orsaka skador på till exempel stål och koppar.

Legionella.

Bakterier som finns i sötvatten, till exempel i grund- och ytvattentäkter. Legionärssjuka är en lunginflammation orsakad av legionellabakterier.

Leverantör.

Person eller företag som tillhandahåller till exempel en vara: tillverkare, importör, grossist eller underentreprenör

Massiv konstruktion.

Kraftig, solid: till exempel betong eller träreglar

Plats för bad eller dusch.

Plats för bad och dusch

Sanitetsinstallationer.

Uttryck för installationer av vatten och avlopp

Samlingsledning.

Avloppsledning från två eller flera avloppsenheter

Sanktionssystem.

System med regler för rättelse när ett fel begåtts

Ska.

Tvingande krav, inga undantag får förekomma

Specifik.

Särskild. Här i betydelsen enbart

Säkerhetsgrupp.

Beteckning för "ventilrör", till exempel till tappvattenvärmare

Tappvattenvärmare.

Varmvattenberedare eller värmepump för temperaturhöjning av tappvatten

Tillverkare.

Fabrikant som utvecklar och tillhandahåller material, materiel eller produkt. I AMA VVS & KYL används också betydelsen för den som marknadsför en produkt under eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

Typgodkännande.

Godkännande från ackrediterad organisation som visar att föreskrifter i Boverkets Byggregler är uppfyllda.
Till en typgodkänd produkt utfärdas ett typgodkännandebevis, som anger vilka föreskrifter som är uppfyllda, krav på monteringsanvisning och andra förutsättningar

Tryckkontroll.

Kontroll av att rörinstallationerna håller det angivna kontrolltrycket under en angiven tid. Om inte annat anges i bygghandlingarna ska kontrolltrycket vara beräkningstrycket multiplicerat med 1,43 för tappvattensystem

Tätskikt.

Skikt på golv eller vägg som är tätt mot vatten i vätske- och ångfas under visst övertryck

Täthetskontroll.

Avsyning av att inget synligt läckage förekommer. Hela ledningen med fogar och anslutna apparater ska avsynas

Underteckna.

Intyga riktigheten av till exempel ett intyg med fullständigt namn

Våtrum.

Våtutrymme. Utrymme där golv och väggar kan förväntas bli utsatta för vattenbegjutning vid upprepade tillfällen. Exempel på våtutrymmen är badrum, duschrum, tvättstuga

Våtzon 1

Våtzon 1

Våtzon 2

Våtzon 2

Vägledning.

Vägledning är inte krav. Exempel på hur man kan göra. Det kan vara råd eller information

Väggnära brunn.

Golvbrunn monterad närmare vägg än 200 mm

Väggskiva.

Avser här spånskiva, gipsskiva eller annan skiva med begränsad hållfasthet för skruvinfästningar

Säker Vatten
Box 17154
104 62 Stockholm
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten. Genom att fortsätta godkänner du att vi använder cookies. Jag förstår