Branschregler Säker Vatteninstallation

Hitta auktoriserade VVS-företag
Just nu finns det: 1697 auktoriserade företag och över 22.000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare
Branschregler
Utbildning och kurser
Vanliga frågor

Aktuellt

Komplettering till branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 om skyddsrör

 

 

Från och med 1 januari 2015 kompletteras branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 med krav på provningsmetoderna för skyddsrör till bland annat rör-i-rör-system som finns i avsnitt 5.1 om VVS-produkters egenskaper. Arbetet med att ta fram de nya kraven har pågått sedan problemen med att det fanns skyddsrör som sprack upptäcktes. Kompletteringen läggs till branschreglerna och träder i kraft från och med årsskiftet, och kraven kommer även finnas med när revideringen av branschreglerna är klara till 2016. Du kan läsa mer om ändringen och ladda ner dem här.
 

Nu kan du ladda ner och läsa det senaste numret av Säker Vatten-tidningen!

 

I det senaste numret av Säker Vatteninstallation kan du bland annat läsa om renoveringen av Nationalmuseum i Stockholm, den nya auktorisationen av VS-konsulter och byggföretaget som gjort livscykelperspektivet till en framgångsfaktor. Klicka här för att läsa och ladda ner det senaste numret och tidigare nummer av tidningen.

Säker Vatten-tidning 2015

Branschregler

Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Nu finns det 1697 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare. Hitta företag här, för att få en säker och trygg VVS-installation. Alla utför installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Säker Vatten AB Box 47160 100 74 Stockholm Tele: 08-762 73 00 Fax: 08-669 41 19 E-post: info@sakervatten.se
Medlemsinloggning Logga in