Branschregler Säker Vatteninstallation

Hitta auktoriserade VVS-företag
Just nu finns det: 1635 auktoriserade företag och över 22.000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare
Branschregler
Utbildning och kurser
Vanliga frågor

Aktuellt


Bild inbjudan säker vattenträff 2014Arbetar du på ett auktoriserat VVS-företag?
Då hoppas vi på att träffa dig på höstens träffar för alla auktoriserade VVS-företag runt om i landet!

Med start i september kommer årets omgång av Säker Vatten-träffar att dra igång, och precis som tidigare kommer vi till en ort nära dig. Under två timmar hoppas vi på dina synpunkter på branschreglerna och auktorisationen, samtidigt som vi informerar om olika hjälpmedel och även nyheter inom bland annat teknik. I höst är just dina åsikter extra viktiga inför kommande ändringar av Branschregler Säker Vatteninstallation som kommer lanseras 2016, vad ska läggas till, förtydligas eller tas bort?

Anmäl dig redan idag genom att klicka här, vi bjuder självklart också på något gott att äta!

 

Dokumentation för Miljöseminariet 27 augusti

Ett stort tack till alla föredragshållare och deltagare som gjorde Miljöseminariet så bra som det blev! Ni kan nu hitta dokumentationen för dagen genom att klicka här.

Branschregler

Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Nu finns det 1635 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare. Hitta företag här, för att få en säker och trygg VVS-installation. Alla utför installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Säker Vatten AB Box 47160 100 74 Stockholm Tele: 08-762 73 00 Fax: 08-669 41 19 E-post: info@sakervatten.se
Medlemsinloggning Logga in