Branschregler Säker Vatteninstallation

Hitta auktoriserade VVS-företag
Just nu finns det: 1615 auktoriserade företag och över 22.000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare
Branschregler
Utbildning och kurser
Vanliga frågor

Aktuellt


Seminarium

Välkommen till höstens seminarie om miljöbedömning av VVS-produkter och fastigheter som arrangeras av Säker Vatten, VVS Företagen, VVS-Fabrikanternas Råd, Rörgrossisternas förening och Swedish Green Building Council. Det bjuds på ett fullspäckat program där fastighetsägare beskriver hur de arbetar med miljöbedömningar och de olika systemen för miljöbedömningar gås också igenom. Dagens program hittar du här och anmälan görs genom att klicka på bilden ovan eller genom att att klicka här.

Branschregler

Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Nu finns det 1615 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare. Hitta företag här, för att få en säker och trygg VVS-installation. Alla utför installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Säker Vatten AB Box 47160 100 74 Stockholm Tele: 08-762 73 00 Fax: 08-669 41 19 E-post: info@sakervatten.se
Medlemsinloggning Logga in