Branschregler Säker Vatteninstallation

Hitta auktoriserade VVS-företag
Just nu finns det: 1665 auktoriserade företag och över 22.000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare
Branschregler
Utbildning och kurser
Vanliga frågor

Aktuellt

 

Komplettering till branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 om skyddsrör
Från och med 1 januari 2015 kompletteras branschregler Säker Vatteninstallation 2011:1 med krav på provningsmetoderna för skyddsrör till bland annat rör-i-rör-system som finns i avsnitt 5.1 om VVS-produkters egenskaper. Arbetet med att ta fram de nya kraven har pågått sedan problemen med att det fanns skyddsrör som sprack upptäcktes. Kompletteringen läggs till branschreglerna och träder i kraft från och med årsskiftet, och kraven kommer även finnas med när revideringen av branschreglerna är klara till 2016. Du kan läsa mer om ändringen och ladda ner dem här.


Dokumentation för Miljöseminariet 27 augusti
Ett stort tack till alla föredragshållare och deltagare som gjorde Miljöseminariet så bra som det blev! Ni kan nu hitta dokumentationen för dagen genom att klicka här.

Branschregler

Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Nu finns det 1665 auktoriserade VVS-företag och över 22 000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare. Hitta företag här, för att få en säker och trygg VVS-installation. Alla utför installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Säker Vatten AB Box 47160 100 74 Stockholm Tele: 08-762 73 00 Fax: 08-669 41 19 E-post: info@sakervatten.se
Medlemsinloggning Logga in