Branschregler Säker Vatteninstallation

Hitta auktoriserade VVS-företag
Just nu finns det: 1590 auktoriserade företag och över 22.000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare
Branschregler
Utbildning och kurser
Vanliga frågor

Aktuellt

Snart dags för årsstämma för alla auktoriserade VVS-företag!
Den 21:a maj håller VVS-Auktorisation årsstämma i Stockholm tillsammans med VVS Företagen. Dag två, den 22:a maj kommer man även ha möjlighet att följa med på studiebesök på sjukhuset Nya Karolinska Solna. Arbetsmiljö, säkerhet och installationsteknik i världsklass är några exempel på vad man kan se där. Dag två avslutas med lunch. Du kan läsa mer genom att logga in dig på dina medlemssidor, och anmälan görs genom att klicka här.

Bygg Badrummet Rätt 
Nu kan vi presentera typlösningar för hur badrummet ska byggas! Typlösningarna är gemensamt framtagna tillsammans med branschorganisationerna för tätskikt, och de ledande bygg- och försäkringsbolagen, och har specifikt tittat på hur våtrummets väggar och bjälklag ska vara utformat för att skapa en vattensäker och tillgänglighetsanpassad konstruktion. Läs gärna mer här

Förenklad täthetskontroll med luft för vissa rörsystem
Om det är risk för frysning eller bakterietillväxt innan ett rörsystem ska tas i drift kan det vara olämpligt att utföra täthetskontrollen med vatten. Säker Vatten och VVS Företagen har därför gemensamt tagit fram en metod för att göra en förenklad täthetskontroll med luft. Viktigt att komma ihåg är att det gäller system för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem med plast- eller metallrör som ska byggas eller gjutas in. 

Ni hittar mer information här, och protokollen som ska användas till hittar ni om ni loggar in er på era medlemssidor.

Branschregler

Säker Vatteninstallation

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Nu finns det 1590 auktoriserade VVS-företag och över 19 000 utbildade VVS-montörer och arbetsledare. Hitta företag här, för att få en säker och trygg VVS-installation. Alla utför installationsarbetet efter branschregler Säker Vatteninstallation, vilket nu försäkringsbolag, kommuner och större beställare kräver.

Säker Vatten AB Box 47160 100 74 Stockholm Tele: 08-762 73 00 Fax: 08-669 41 19 E-post: info@sakervatten.se
Medlemsinloggning Logga in