Bygg Badrummet Rätt

Tillsammans med branschorganisationerna; GVK, MVK, BKR, byggföretagen; JM, NCC, PEAB, Skanska och småhustillverkarna (TMF), försäkringsbolagen; Dina försäkringar, Folksam, GAR-BO, If, Länsförsäkringar och Trygg-Hansa samt Svensk Byggtjänst har Säker Vatten arbetat med projektet Bygg Badrummet Rätt.

Man har där tagit fram gemensamma typlösningar för badrummet, och specifikt tittat på hur en våtrumsvägg som även är en yttervägg, samt ett mellanbjälklag bör vara utformat för att undvika vattenskador och få en trygg konstruktion.

2012 presenterades typlösningen för en våtrumsvägg som en innervägg fram, och nu kan den alltså kompletteras med ytterligare delar i våtrummet.

 

Säker Vatten AB Box 17154 104 62 Stockholm Tele: 08-762 73 00 E-post: info@sakervatten.se
Medlemsinloggning Logga in