Krav för auktorisation

De företag som kan utföra Säkra Vatteninstallationer är auktoriserade och har rätt att använda sig av Säker Vattens logotyper i sin marknadsföring.

För att företag ska kunna bli auktoriserat krävs att företaget/filialen/bi-firman har:

  • Åtagande som auktoriserat VVS-företag (tresidigt formulär från Säker Vatten AB)
  • Ett registrerat konto hos NEXUS för att beställa ID06 legitimationer. (För att registrera konto hos NEXUS ring +46 (0)10-33 33 280 eller besök www.pasonline.se.)
  • Ansvarsförsäkring (kopia på gällande försäkringsbrev som visar en ansvarsdel på minst 10 miljoner kronor)
  • Registreringsbevis (kopia från bolagsverket högst ett år gammalt)
  • Lista på anställda (formulär från Säker Vatten AB)
  • VVS-montör/arbetsledare med VVS-certifikat (samt giltig utbildning i Säker Vatteninstallation)
  • Anställd person med utbildning i gällande byggregler och normer för VVS-installationer, BBR/PBL.

Auktorisationen kontrolleras och utfärdas av Säker Vatten AB. Auktorisationen gäller tills vidare, men upphör om företaget/filialen vid något tillfälle ej uppfyller ovanstående krav. Varje år genomförs stickprovskontroll på att kraven uppfylls.

Säker Vatten AB Box 17154 104 62 Stockholm Tele: 08-762 73 00 E-post: info@sakervatten.se
Medlemsinloggning Logga in