Utbildning och kurser

Säker Vatten ansvarar för tre olika utbildningar, branschregler Säker Vatteninstallation och en om vilka regler och normer som gäller för VVS-installationer. Utbildningarna är till för auktoriserade VVS-företag, eller VVS-företag som vill bli auktoriserade. Det finns även en utbildning för VS-projektörer som arbetar på ett auktoriserat konsultföretag, eller som vill bli så.

I länkarna nedan hittar du mer information och möjlighet att anmäla dig till de olika utbildningarna:
 

Utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation för auktoriserade VVS-företag
 

Utbildning i gällande regler och normer för VVS-installationer (bland annat BBR och PBL)
 

Utbildning i branschregler Säker Vatteninstallation för auktoriserade konsultföretag


Utbildningarna görs av Säker Vatten godkända utbildningsföretag och med behöriga lärare. Utbildningarna följer alltid en fastlagd utbildningsplan och har ett särskilt framtaget utbildningsmaterial.

Säker Vatten AB Box 17154 104 62 Stockholm Tele: 08-762 73 00 E-post: info@sakervatten.se
Medlemsinloggning Logga in